Välkommen!

Behöver du presentera din fackkunskap eller forskning så att fler kan förstå?

Har du en idé till en fack- eller populärvetenskaplig bok?

Vill du skriva rakt, klart och intresseväckande?

Jag hjälper dig!

Det är lätt att bli blind för begrepp och uttryck inom sitt eget specialområde eller bransch. Att bara tänka på vad du själv vill säga och glömma bort vem du vänder dig till är ett fel som många gör. Men det går att åtgärda. Med mig får du professionell hjälp att skriva rakt och begripligt utan att tumma på korrektheten.

Jag är utbildad journalist och statsvetare med lång erfarenhet som redaktör och numera även diplomerad lektör.

Jag tar mig an olika typer av facktexter. Det kan handla om allt från en presentation på en hemsida till ett helt bokmanus. Jag brinner för populärvetenskap och hjälper forskare att både presentera sin forskning och att skriva populärvetenskapligt.

Jag undervisar även i svenska för invandrare med fokus på att lära sig prata med rätt uttal och ordföljd enligt senaste forskningsrön.

Min mission är att medverka till att minska gapet mellan att veta och att göra, forskning och praktik, genom

  • att oavsett medium göra komplexa sammanhang begripliga och intressanta för fler än redan insatta.
  • att förmedla kunskap så att den kommer till nytta.
  • att utveckla språket som redskap för förståelse och inspiration till kloka handlingar – inte bara smart prat…

Läs mer om mig, vad jag gör och hör av dig!