Om mig

Version 3

Jag driver sedan 1991 verksamhet i min egen firma som journalist, skribent, redaktör, lektör, kommunikatör, författare och konsult omfattande text, radio, film och webbproduktion med inriktning på forskning, utbildning och arbetsliv. Jag undervisar även i svenska för invandrare.

Min specialitet är forskningskommunikation och populärvetenskap.

Jag har arbetat som reporter, redigerare, chefredaktör och redaktionschef inom både dags- och organisationspress (Svenska Dagbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Arbetet, Akademikern, Civilingenjören, Civilekonomen m fl). Jag har arbetat med radio som nyhetsuppläsare och reporter på Sveriges Radios Eko-redaktion, producerat ett 20-tal filmer om kvalitetsarbete samt utvecklat webbplatser och medietränat forskare.

Mitt intresse för forskning har resulterat i en rad uppdrag som kunskapsförmedlare mellan forskare och praktiker. Jag har även deltagit som forskare i forskningsprojekt om arbetslivet finansierat av Vinnova. Jag har skrivit böcker om forskning om lönebildning, facklig strategi och terrorism samt arbetat som kommunikatör och webbredaktör för ett nätverk av ledande svenska hjärnforskare.

Jag har utvecklat ett koncept för konkret och vardagligt förändrings- och förbättringsarbete tillsammans med en pedagog och författat ett flertal skrifter och utbildningsmaterial i ämnet för både offentliga och privata uppdragsgivare.

Jag är en ”doer” som har svårt att överleva utan humor och skratt men med en yrkesskada: Att med jämna mellanrum få lära mig något nytt – annars somnar jag…

För mer detaljerad information om uppdrag och uppdragsgivare se bifogat CV.