Vad jag gör

Allt fler måste kunna skriva i jobbet. Att kunna presentera något på ett rappt och journalistiskt sätt är en stor fördel. Jag hjälper till med alla typer av facktexter, allt från korta presentationer till hela bokmanus. Målet är ett så rakt, klart, begripligt och intresseväckande resultat som möjligt.

Presentation – av både personer och kunskaper; på hemsidor, konferenser, seminarier eller i andra sammanhang.

Speaker – jag läser in texter för video, film och ljudböcker.

Lektör – jag läser manus och ger utlåtande om idé, struktur, dramaturgi och språk för fack- och populärvetenskaplig litteratur.

Redaktör – jag hjälper till med en mer ingående genomgång och redigering av alla typer av facktexter.

Företagspresentation – av idén eller innovationen bakom ett företag. Storytelling är ett överlägset verktyg i public relations jämfört med traditionella reklamslogans.

Svenskundervisning – Sedan flyktingvågen 2015 undervisar jag även i svenska med fokus på att kunna och våga prata, inte bara läsa och skriva. Det har främst skett i samarbete med studieförbund men jag undervisar även i mindre grupper privat. Hör av dig om du vill lära dig prata svenska med rätt uttal och ordföljd så att du blir förstådd.

Vad kostar det?  Det beror naturligtvis på vad du vill ha hjälp med. Hör av dig så resonerar vi om omfattning, vilken tid det får ta och vad det får kosta.